Kontakt

Info: 070-3916755
Informationskiosk finns i centrum.

Den populära marknaden ställs in i år p.g.a rådande omständigheter.

Se uppdaterad information på Söderbärkemöljans FB-sida.
www.soderbarkemoljan.se, soderbarke@gmail.com